Ökenblomman

En levande asfaltsblomma med allt vad det innebär, det är jag.

Bara som ett barn ...

 

 

Markus 10:15 ”Och det ska jag säga er att den som inte kommer till Gud som ett litet barn kommer helt enkelt inte in i Hans rike”.

❤️ 

Mina små skor

 Jag vet att de är för små nu

men idag skulle jag önskat

att jag var så liten

så jag kunnat ha dem

då kanske någon lyft upp mig i famnen

och tröstat

 

 

Ja, det finns en stor hemlighet, en ovärderlig skatt i detta bibelord. Det är Jesus själv som uttalar orden till sina lärjungar när de försöker visa bort barnen från Jesu närhet. Om vi lyssnar så förstår vi att det inte bara handlar om småbarn, det handlar också om att vara så full av förtröstan och tillit till Honom som ett barn känner gentemot en kärleksfull förälder. Ska vi gå efter världslig vishet och följa med till höger och vänster och anpassa oss efter alla andliga vindar som stormar fram, eller ska vi se upp, möta blicken på vår mästare, ta hans hand och lita på att Han leder oss. Det har jag valt. För mig är barnen föredömen och jag önskar att vi oftare och mera självklart skulle lyssna in hur de resonerar i livet. De tänker liksom enklare i allt, de krånglar inte till allt som vuxna gör. Visst är det så att som växande vuxen så följer ansvaret i allt som händer naturligtvis, men när det gäller vår Gudstro finns en stor hemlighet, att våga lita på Gud genom allt, lämna allt i hans händer. Lägger vi fram våra böner till Honom så ska vi sen kunna veta att Han möter de böneämnen vi lämnar och ger oss bönesvar. Det gör Han alltid, men INTE ALLTID som vi vill, och då tror vi att Han inte hört oss.

Om vi tänker oss ett litet barn med sin kärleksfulle och ansvarsfulle förälder, en het sommardag.

   - Mamma, jag vill ha glass! NU!

Svetten rinner på det lilla barnet. Och mamma ger sin lilla lite vatten.

   - Nej, gumman, vi ska äta mat först, sen ska du få din glass.

Den lilla blir så arg och besviken på mamma. Hon måste vara den grymmaste mamma i hela världen. Hon måste ju se vad den lilla längtar efter den där kalla goda glassen. Javisst ser hon det. Men mamma vet att om barnet äter glassen före maten så kommer hon inte att må bra i magen och hon kommer heller inte att orka äta sin mat sen. Alltså, mamman agerar med stor kärlek och vet vad som är bäst för sitt barn, mat först sen glass. Vad säger det oss? Jo, om vi inte får svar på våra böner som vi tänker oss så betyder inte det att Gud inte hör eller inte bryr sig om. Det är tvärtom. Men det kanske vi inte förstår just då, för vi ser inte lika långt som Han gör. Vad behövs då? Ett barnasinne, en tillit till att Han vet vårt bästa och ger oss det när Han vill och när rätt tid är.

Jag själv har mycket barn i mig. Jag har släppt fram det, lyft upp det till ytan. Inte förrän jag gjorde det blev jag en hel människa. Det har också hjälpt mig mycket i mitt förhållande till Gud. Jag har börjat våga tro på att Han vet bäst och att Han har omsorg om mig som en kärleksfull far till sitt älskade barn. Våga prova du med, bli en hel människa, våga låta barnet inom dig få leva.

❤️

 

Jesaja 40: 29 Han ger ny kraft åt de trötta och ny styrka åt de svaga”.

 

Solgulskimrande skapelser

lyser vid vägkanten

Livskraftiga blommor

Maskrosor

Du

och Jag

 

Maskrosen, så ofta hatad. Ett enträget ogräs som aldrig verkar vilja dö. Som sprider sig obehärskat i våra trädgårdar, på åkrar, ängar, på landet, i stan, på nysådda gräsmattor, och också på den hårdaste asfalt. Där växer den. Trots att omständigheterna verkar omöjliga, så växer den bestämt igenom vad som än försöker att hindra. Ingen lyckas släcka de små gula solarnas livskraft. De ser inte till hopplösheten i dess omgivning. De blickar upp mot sin skapare och hämtar kraften därifrån, oavsett hur vindarna blåser. Vi har mycket att lära från Guds fantastiska natur. Han vill tala till oss genom den. Kanske är det tid att lyfta blicken från alla omständigheter som tar våra krafter, söka skaparen och hans vilja med våra liv, då kommer han att ge oss ny styrka och livsmod.

 

Gud välsigne Dig du älskade människa🙏🏻❤️

🕯Mia🕯