Ökenblomman

En levande asfaltsblomma med allt vad det innebär, det är jag.

Ord som känns🙏🏻🕯❤️Att följa Jesus … 


Jag har låtit Gud leda mig den här dagen, har bett och bläddrat i min bibel och konkordans. Visste inte alls vad det skulle bli, men när jag nu läser de här bibelorden jag skrivit ner faller allt på plats. Vi lever i en så svår tid och lockas till både det ena och det andra. Att leva ärligt och rent på alla områden är inte lätt. Faktiskt tror jag det är helt omöjligt att klara detta i egen kraft, oavsett ”hur mycket kristna vi än tycker att vi är”. Pengar och makt här i världen är oerhört starka krafter och vi sugs lätt in i ett tänkande där dessa saker får styra, både inom kyrkan och i våra privata liv. Vi tror oss vara starka och kunna motstå dess kraft, men icke. 


1 Tim.6:9
 ”Människor som vill bli rika kan göra vad som helst för att skaffa pengar. Men de blir då offer för ogudaktiga handlingar som skadar dem och som slutligen sänder dem till helvetet. För kärleken till pengar är första steget till alla slags synder.”


Den onde är slug och vi som Guds barn kan dras in i detta utan att vi är medvetna om det. Om man inte själv söker sig närmare Gud i bön och bibelläsning så kan detta gå förbi oss. Att få undervisning om allt detta från predikstolen hör nog inte till vanligheten. Där är vi så rädda för att vara obekväma för de som lyssnar. Det är betydligt lättare att planera sina predikningar så församlingen/åhörarna känner sig nöjda över sig själv och väl tillmods efteråt. 
Var vaksam över ditt eget liv. Vem tjänar du?


Johannes 10:4-5
  ”Han går framför dem, och de följer honom för de känner igen hans röst. Men de följer inte en främling, utan springer sin väg eftersom de inte känner igen hans röst”.


Ja, det är viktigt att Jesus är den som går före. Om vi springer före tappar vi kompassen. Det är bara han som vet vägen, och måste få leda oss fullt ut. Om vi inte lärt känna honom så har vi ju inte samtalat med honom, och hur kan vi följa någons röst som vi inte hört tala. Hur ska vi känna igen en röst vi aldrig har hört? Lär känna honom och du lär känna hans röst och då går du inte vilse.


Matteus 4:18-20
 ”En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder: Simon (som senare fick namnet Petrus) och Andreas. De var fiskare till yrket och höll på att lägga ut nät. Jesus ropade till dem: ”Kom med mig så ska jag visa er hur man ”fiskar” människor!” Och de lämnade omedelbart näten och följde honom.


Kan se detta framför mig. Här kommer Jesus och stannar till vid två män. De är alltså fiskare till yrket, och Jesus säger till dem att han ska lära dem att fiska människor. De tvekade inte en sekund. De lämnade det de hade för händer för att ivrigt låta Jesus lära dem ett fiske som var långt mycket mer viktigt. Är vi beredda att släppa det vi står i, de bitar i våra liv som Gud vill ta bort från oss, rena oss från? Är vi ivriga att skynda oss in i den härliga uppgiften att bli människofiskare, eller krävs det för mycket av det egna jaget för att komma dit?


Johannes 12:25-26
 ”Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det, men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Men om dessa greker vill bli lärjungar till mig, så säg till dem att de ska komma och följa mig, för mina tjänare måste vara där jag är”.


Vi kan inte både gå med Gud och inte. Vi kan inte leva i egocentriskhetens fängelse, där allt handlar om jaget. Allt är Guds, mitt liv, mina ägodelar, mina pengar etc. Vi får inte förälska oss så i vårt eget liv och fastna i materialismen och dyra ägodelar. Vi måste lära oss att dela med oss av allt till dem som behöver.


Johannes 10: 27
 ”Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig”.


Matteus 19:30
 ”Många som idag spelar framträdande roller kommer inte att göra det i Guds rike. Och många som idag är de sista kommer då att vara bland de främsta”.


Viktigt att tänka på detta, i Guds rike är en annan ordning. Underbart att läsa. Tänker på alla människor av Guds barn som genom tiderna haft det svårt och lidit på så många fruktansvärda sätt. Jag tänker på alla fattiga i världen, som kanske inte har något annat än en tro på Gud. Tänker på alla små i vår värld, de som inte någonsin får/fått en plats, som aldrig räknas med, de som ligger på parkbänkarna eller sitter hopkurade under en bro med en spruta i armen, och det enda de har är en liten tro på en stor Gud. Tänker på alla barn som far/farit illa genom tiderna på olika sätt. Vad underbart att veta att alla dess kommer att bli upprättade och kanske får sitta närmast Jesus i himlen. Härlig tanke.


Matteus 19:21
 Jesus sa till honom: ”Om du verkligen vill ha evigt liv, så gå och sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig”.


Saknar predikningar i detta ämne, samtidigt förstår jag varför detta är så känsligt, kanske både för pastorer/predikanter och församlingar/kyrkor. Att sälja allt man äger är ju svårt, för de flesta t o m omöjligt. Vi har familjer, arbeten mm, men det jag tror menas med det här bibelordet är att vi inte får sitta fast i den här världen och det den har att erbjuda oss, så hårt att vi inte kan avstå från saker när Gud vill något annat med oss, våra pengar, eller ägodelar. Ju mer vi äger, desto större blir girigheten och automatiskt är det då att leva helt överlåten till Gud.


Matteus 8:18-22
 ”När Jesus såg att det samlades mer och mer folk bad han lärjungarna att göra sig beredda att fara över till andra sidan sjön. Då sa en av de religiösa judiska ledarna till honom: ”Mästare, jag vill följa dig vart du än går!” Jesus svarade.”Rävarna har lyor och fåglarna har bon, men människosonen har ingen plats där han kan vila ut.” En annan av hans efterföljare sa: ”Herre, jag vill gärna följa dig, men låt mig först gå hem och begrava min far.” Jesus svarade honom:” Följ mig och låt dem som lever utan Gud begrava sina döda.”


Det är lätt för oss kristna att säga till Jesus: Jag vill följa dig vart du än går. Här vill Jesus påminna om att det inte är ett rosenrött liv som väntar oss här i världen. Det är ett arbete och mänskliga uppoffringar som väntar den som vill vara Jesu lärjunge. Den andre mannen ville också följa Jesus, men hade lite andra saker han behövde uträtta först. Det var inte okej för Jesus. Att följa honom direkt var det som gällde. Jesus ville inte vänta på att han skulle uträtta världsliga saker innan han överlät sig åt Jesus.

 

Världslig rikedom …


Fil.4:18-20
 ” För tillfället har jag allt jag behöver, ja, mer än så! Jag har fått ta emot den generösa gåva ni sände mig när Epafroditos kom. Det är en offergåva som Gud ser på med glädje och välbehag. Och han kommer att fylla alla era behov med sin härlighets rikedomar, på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. Äran tillhör Gud, vår far, i evigheternas evighet, Amen.


Här ser vi vilken välsignelse det finns i att ge, att fylla varandras behov.


1 Tim.6:17-19
 ”Säg till dem som är rika att inte vara högfärdiga och att inte lita på pengar som plötsligt kan mista sitt värde. De ska istället lita på den evige Guden, som alltid ger oss rikligt av allt vi behöver. Säg åt dem att använda sina pengar till att göra gott. De bör vara rika i goda gärningar och med glädje ge åt dem som behöver. De ska alltid vara beredda på att dela med sig till andra av vad Gud har gett dem. På det sättet kommer de att samla rika skatter åt sig i himlen. Det är den enda trygga investeringen för evigheten!


Det finns en så stark makt i pengar. Pengar är inte bara pengar. Den onde är slug och vet hur han kan lura oss att fastna i denna mörka makt, utan att vi förstår det själv. Så lätt kan vi tro att vi klarar oss genom allt bara vi har pengar. Det ger en falsk trygghet som kan fördärva vårt andliga liv. Lita aldrig på pengar, eller vad du kan åstadkomma med dem. Lita bara på Gudoch låt honom avgöra vad dina pengar ska användas till. Du måste kunna avstå från dem om Gud vill det. Kan du tänka dig det? Här ser vi också att rika skatter/välsignelser finns att vänta sig i himlen för den som ser sina pengar som Guds.


Markus 10:20-25 
”Herre, jag har aldrig någonsin brutit mot ett enda av dessa bud”, svarade mannen. Jesus fylldes av kärlek till mannen när han såg på honom. ”Det är bara en sak till du kan göra”, sa han. ”Sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då kommer du att få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig.” När mannen hörde det kände han sig bedrövad och gick sin väg för han var mycket rik. Jesus såg sig omkring och vände sig sedan till lärjungarna och sa: ”Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike!” Jesus såg att lärjungarna blev förfärade när de fick höra detta och han sa därför:” Ja, för människor som äger mycket är det nästan omöjligt att komma dit. Det är faktiskt lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike.”

 

Mamon …


Lukas 16:13-15
 ”Varken ni eller någon annan kan tjäna två herrar. Ni kommer att vara lojala mot den ene och illojala mot den andre, eller ni kommer att se upp till den ene och se ner på den andre. Därför måste ni bestämma er. Man kan inte vara slav under pengar och samtidigt tjäna Gud. När fariséerna hörde detta hånade de Jesus. De älskade nämligen pengar. Då sa han till dem: ”Ni går omkring och ser förnäma och fromma ut när ni uppträder offentligt. Men Gud känner er och vet hur onda ni är, och han avskyr människor som försöker göra intryck.”


Det här är ett mycket starkt, bestämt bibelord. Inget som stryker medhårs. Åh, vad jag längtar att få höra såna predikningar, som gör ont, som leder till förkrosselse, i det egna jaget, som bär frukt, en medvetenhet om sin litenhet och som leder till helöverlåtelse åt Jesus.

 

Ananias och Sapfeira  (frukten av att försöka bedra Gud)


Apg.5:1-10
 ”Det fanns också en annan man, som hette Ananias och som tillsammans med sin fru Sapfeira, sålde en hel egendom, men bara överlämnade en del av pengarna till apostlarna. Han påstod sedan att detta var vad de hade fått i betalning, och hans hustru hade gått med på detta bedrägeri. Men Petrus sa; Ananias, Satan har fått grepp om dig. När du kom med dessa pengar och påstod att detta var allt du fått, ljög du för den helige ande. Egendomen var din, och du kunde sälja den eller behålla den som du ville. Och efter det att du sålt den var det din sak att bestämma hur mycket du skulle ge, Hur kunde du göra något sådant? Du ljög inte för oss, utan för Gud. Då Ananias hörde dessa ord, föll han död ner till golvet och alla blev förskräckta. De yngre männen tog då ett lakan och lade det över honom. Sedan bar de ut honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in. Hon visste inte vad som hänt. Petrus frågade henne: ”Sålde ni er egendom för det och det priset?” ”Ja”, svarade hon, ”det gjorde vi.” Då sa Petrus: ”Hur kunde du och din man få för er att göra något sådant? Förstod ni inte att Guds helige Ande skulle genomskåda ert bedrägeri? Utanför dörren står nu de unga män, som har begravt din man, och de ska bära ut dig också.” I samma ögonblick föll hon död till golvet, och de unga männen kom in. När de såg att hon också var död bar de ut henne och begravde henne bredvid hennes man. Och hela församlingen och alla andra, som hörde vad som hänt, blev förskräckta”.


Den här bibelberättelsen är ohyggligt grym, otäck och rå. Men den är nytestamentlig! Det här är inte på den många gånger läskiga gammaltestamenliga tiden. Kanske blir den mer skrämmande därför. Ett kusligt vittnesbörd som handlar om att undanhålla sanningen, att ljuga för människor och Gud, och bedröva den helige Ande. Inte bara Ananias dog, som direkt ljög. Hans fru, Sapfeira dog också, för att hon visste om hans bedrägeri och sa inte sanningen. Det här är allvarligt och vill säga oss viktiga saker. Det vill lära oss hur noga vi måste vara med ärligheten i våra liv. Vi måste vara sanna i allt. Vad skulle man kunna säga om det här i vår tid, kanske att svartjobba, lägga pengar under bordet, eller på annat sätt lura andra för att få behålla mer pengar själv? Säkert finns många synonyma situationer vi kan ha att jämföra Ananias handlande med. Lika allvarligt är det dock. Låt oss vara vaksamma hur vi hanterar pengar, så att vi aldrig ljuger eller slingrar oss på olika sätt för att få mer pengar kvar i vår egen plånbok.


Givande …


Malaki 3:10
 ”Ge tionde till mitt förråd så att det alltid finns tillräckligt i mitt tempel. Om ni gör det ska jag öppna himlens fönster och ösa så stora välsignelser över er att ni inte har rum för allt”.


Detta bibelord kommer från Gamla testamentet och vi lever i Nya Testamentets tid. Det räcker inte längre att ge tionde. För att kunna följa Jesus krävs att vi överlåter HELA våra liv och allt som vi har i hans händer. Allt är Hans. Om vi i allt vi gör tänker att allt är Hans, så kan Gud börja använda oss på ett nytt sätt. Om han får leda alla våra steg, våra tankar, om han får göra vad han vill med ”våra” pengar osv, kan vi få vara med om ett spännande liv i Jesu närhet. Där vill jag vara. Vill du?

Namn:
Kom ihåg mig?
Mailadress (publiceras ej):
URL/bloggadress:
Kommentar: